رویداد نوماتک


بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

16 تا 19 اردیبهشت 1397 – محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران – سالن 5