فونت رویداد نوماتک

تاریخ : 1396/05/7    |    ساعت : 15:26    |    دسته بندی : الکامپ 1396

Nomatec

مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ 23

در این مصاحبه جناب آقای مهندس شمس، مزایای استفاده از راهکارهای نرم افزاری نوماتک برای کسب وکارها را شرح می دهند. راهکارهایی که بر روی هر ابزاری قابل استفاده هستند، عملیات شعب مختلف یک سازمان را یکپارچه می کنند و مدیران به وسیله آن می توانند کسب وکار خود را از هر جا و در هر زمان مدیریت کنند.

مصاحبه برنامه فوتون با مهندس شمس در نمایشگاه الکامپ 23